- -

Anàlisi de la composició dels Olis Essencials de Pistacia lentiscus en àrees diferenciades per el tipus de sòl

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de la composició dels Olis Essencials de Pistacia lentiscus en àrees diferenciades per el tipus de sòl

Show full item record

Mulet Diego, J. (2016). Anàlisi de la composició dels Olis Essencials de Pistacia lentiscus en àrees diferenciades per el tipus de sòl. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72501

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72501

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de la composició dels Olis Essencials de Pistacia lentiscus en àrees diferenciades per el tipus de sòl
Author: Mulet Diego, Jaume
Director(s): Llorens Molina, Juan Antonio Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2016-09-15
Issued date:
Abstract:
En aquest treball hem estudiat la variabilitat de la composició química de Pistacia lentiscus, de nom comú llentiscle, juntament amb les característiques edafològiques de cada individu mostrejat. Les zones de mostreig ...[+]


In this work we have studied the variability of the chemical composition of Pistacia lentiscus, mastic as common name, along with the characteristics of each individual sampled soil characteristics-. The sampling zones ...[+]
Subjects: Sòls , Pistacia lentiscus , Olis essencials , Espectroscòpia de masses , Cromatograifa , Essential oil , Edaphology
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record