- -

Eliminació de fòsfor de les aigües residuals mitjançant l'ús de closques de bivalves com a bioadsorbents

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El jueves 27, desde las 00:00 hasta las 10:00 horas, el sistema se apagará debido a tareas de mantenimiento.

Eliminació de fòsfor de les aigües residuals mitjançant l'ús de closques de bivalves com a bioadsorbents

Show full item record

Mahiques Cuquerella, M. (2016). Eliminació de fòsfor de les aigües residuals mitjançant l'ús de closques de bivalves com a bioadsorbents. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72643

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72643

Files in this item

Item Metadata

Title: Eliminació de fòsfor de les aigües residuals mitjançant l'ús de closques de bivalves com a bioadsorbents
Author: Mahiques Cuquerella, Maria
Director(s): Mengual Cuquerella, Jesús González Romero, Juan Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2016-09-15
Issued date:
Abstract:
L’eutrofització és un problema que afecta gran part de l’aigua dolça del nostre país, i que dificulta el seu consum. Aquest problema que pot donar-se de manera natural, s’ha vist agreujat pels vessaments que realitza ...[+]


Eutrophication is a problem that affects much of the freshwater of our country and makes it difficult to use. This problem that can occur naturally, has been aggravated by spills that make the human being of the nutrients ...[+]
Subjects: Aigua residual , Fòsfor , Bioadsorció , Closques de bivalves , Waste water
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record