- -

EL CIRCO DE LA FRONTERA. PROYECTO ESCENOGRÁFICO

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

EL CIRCO DE LA FRONTERA. PROYECTO ESCENOGRÁFICO

Show full item record

Pitarch Ribes, R. (2016). EL CIRCO DE LA FRONTERA. PROYECTO ESCENOGRÁFICO. http://hdl.handle.net/10251/73764.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/73764

Files in this item

Item Metadata

Title: EL CIRCO DE LA FRONTERA. PROYECTO ESCENOGRÁFICO
Author: Pitarch Ribes, Raquel
Director(s): Pérez Bochons, Ricardo Botella Mestres, Martina
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2016-07-14
Issued date:
Abstract:
[EN] El circ de la frontera is a theat r e play that criticiz es Europe ’ s foreign policies and brings us closer to refugees life through a circus atmosphere. Actors interact with the scenography , ...[+]


[ES] El circ de la frontera és un a obra de teatre qu e criti ca les polítiques exteriors europees i ens apropa a la vida dels refugiats a través del llenguatge del circ. Els actors interactuen amb l’escenografia , ...[+]
Subjects: refugiats , circ , col·laboració , teatre , Escenografia
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record