- -

Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting

Show full item record

Soriano Martínez, D.; Ribes Blanquer, B. (2008). Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting. http://hdl.handle.net/10251/74703.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/74703

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting
Author:
Director(s): Sanchis Rico, Juan Manuel Canós Marín, Antoni Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-09-01
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest Projecte Fi de Carrera conjunt és dissenyar un Centre de Producció de Programes de Radio y TV xicotet per a la creació de continguts audiovisuals els quals seran emesos a través del web en directe o gravats.[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record