- -

Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting

Mostrar el registro completo del ítem

Soriano Martínez, D.; Ribes Blanquer, B. (2008). Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting. http://hdl.handle.net/10251/74703.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/74703

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny d’un Centre de Producció de Programes de Ràdio i Televisió per a Emissió per Webcasting
Autor:
Director(es): Sanchis Rico, Juan Manuel Canós Marín, Antoni Josep
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2008-09-01
Fecha difusión:
Resumen:
L’objectiu d’aquest Projecte Fi de Carrera conjunt és dissenyar un Centre de Producció de Programes de Radio y TV xicotet per a la creació de continguts audiovisuals els quals seran emesos a través del web en directe o gravats.[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem