- -

Effects of recreational trampling in Mediterranean shrub Globularia alypum L

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Effects of recreational trampling in Mediterranean shrub Globularia alypum L

Show full item record

Rodríguez Martínez, P. (2016). Effects of recreational trampling in Mediterranean shrub Globularia alypum L. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/74926

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/74926

Files in this item

Item Metadata

Title: Effects of recreational trampling in Mediterranean shrub Globularia alypum L
Author: Rodríguez Martínez, Pau
Director(s): Donat Torres, Maria del Pilar Cogoni, Donatella
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2016-09-15
Issued date:
Abstract:
[EN] Trampling is one of the most visible forms of disturbance to vegetation as a result of recreational use resulting in loss of vegetation height and cover and changes in plant community composition. In order to identify ...[+]


[ES] El trepig és una de les formes més visibles de perjudici de la vegetació com a resultat d activitats lúdiques, el que provoca la pèrdua d altura de la vegetació i de la cobertura de la mateixa, així com de canvis en ...[+]
Subjects: Globularia alypum , Mediterranean shrubland , Recreational area , Sardinia , Trampling.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record