- -

Sensibilitat de diferents biotips D’Echinochloa als herbicides Propanil i Penoxsulam

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Sensibilitat de diferents biotips D’Echinochloa als herbicides Propanil i Penoxsulam

Show full item record

Matoses Meseguer, M. (2016). Sensibilitat de diferents biotips D’Echinochloa als herbicides Propanil i Penoxsulam. http://hdl.handle.net/10251/76045.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/76045

Files in this item

Item Metadata

Title: Sensibilitat de diferents biotips D’Echinochloa als herbicides Propanil i Penoxsulam
Author: Matoses Meseguer, Miquel
Director(s): Osca Lluch, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2016-12-14
Issued date:
Abstract:
[CA] El cultiu de l’arròs és un tret d’identitat de l’agricultura del sud de la ciutat de València, coincidint en gran part amb el terme del Parc Natural de l’Albufera. Un dels reptes més importants d’aquest cultiu és ...[+]


[EN] Rice farming is characteristic of the south of Valencia city area, largely coinciding with Albufera Natural Park. One of the biggest challenges of this crop is weed control. Barnyard grass (Echinochloa spp.) is a ...[+]
Subjects: rice , barnyardgrass , resistance , arroz , malas hierbas , resistencia , Echinochloa , Propanil , Penoxsulam , Herbicide-resistance , Arròs , Resistència a herbicides
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record