- -

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic. http://hdl.handle.net/10251/7711

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7711

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un gradient tèrmic "exemple paradigmàtic d'un canvi de curvatura imposat", amb l'objectiu de preveure els ...[+]
Palabras clave: Resposta mecànica , Resistència de materials , Problema de deformació imposada , Gradient tèrmic , Pòrtic pla
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=e75a4340-af60-d748-a580-77272662ed39
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles quan la sol·licitació és una deformació imposada, cas en el qual el problema presenta alguna complicació. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge de l'autor inclosos en la mateixa col·lecció en Riunet, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans sotmesos a canvis de curvatura imposats i de la resposta d'aquests. S'intenta que l'estudiant se'n adone que en el cas de les deformacions imposades, i més si aquestes són canvis de curvatura, ha de fixar-se en més circumstàncies que en els casos de força o desplaçament imposat. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Difícil
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Alto
Tiempo típico: 40 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem