- -

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

Show full item record

Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic. http://hdl.handle.net/10251/7711

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7711

Video Viewer

Item Metadata

Title: Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un gradient tèrmic "exemple paradigmàtic d'un canvi de curvatura imposat", amb l'objectiu de preveure els ...[+]
Subjects: Resposta mecànica , Resistència de materials , Problema de deformació imposada , Gradient tèrmic , Pòrtic pla
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=e75a4340-af60-d748-a580-77272662ed39
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles quan la sol·licitació és una deformació imposada, cas en el qual el problema presenta alguna complicació. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge de l'autor inclosos en la mateixa col·lecció en Riunet, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans sotmesos a canvis de curvatura imposats i de la resposta d'aquests. S'intenta que l'estudiant se'n adone que en el cas de les deformacions imposades, i més si aquestes són canvis de curvatura, ha de fixar-se en més circumstàncies que en els casos de força o desplaçament imposat. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Difícil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 40 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record