- -

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Casanova Colón, José es_ES
dc.date.accessioned 2010-04-30T11:55:37Z
dc.date.available 2010-04-30T11:55:37Z
dc.date.issued 2010-04-30T11:55:37Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/7711
dc.description.abstract En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un gradient tèrmic "exemple paradigmàtic d'un canvi de curvatura imposat", amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. Així mateix es mostra les dificultats que el problema pot plantejar i es dóna orientacions sobre la manera de salvar-les. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=e75a4340-af60-d748-a580-77272662ed39 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Resposta mecànica es_ES
dc.subject Resistència de materials es_ES
dc.subject Problema de deformació imposada es_ES
dc.subject Gradient tèrmic es_ES
dc.subject Pòrtic pla es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.title Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Ciclo superior es_ES
dc.lom.difficulty Difícil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 40 min. es_ES
dc.lom.educationalDescription L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles quan la sol·licitació és una deformació imposada, cas en el qual el problema presenta alguna complicació. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge de l'autor inclosos en la mateixa col·lecció en Riunet, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans sotmesos a canvis de curvatura imposats i de la resposta d'aquests. S'intenta que l'estudiant se'n adone que en el cas de les deformacions imposades, i més si aquestes són canvis de curvatura, ha de fixar-se en més circumstàncies que en els casos de força o desplaçament imposat. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2009-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis desforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmés a un gradient tèrmic. http://hdl.handle.net/10251/7711 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record