- -

Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana

Show full item record

Ferrandis Micó, D. (2014). Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana. Culturas. Revista de Gestión Cultural. 1(1):79-96. doi:10.4995/cs.2014.2023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/79272

Files in this item

Item Metadata

Title: Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana
Secondary Title: More shadows than lights: The management of intangible heritage in Valencia
Author: Ferrandis Micó, David
Issued date:
Abstract:
[EN] That the immaterial heritage is one of the big contributions of our last decades it does not have answer. Nevertheless, it turns out necessary to do an analysis on the application that of the regulations of international ...[+]


[ES] Que el patrimoni immaterial és una de les grans aportacions de les darreres dècades no té contestació. No obstant, resulta necessari realitzar, amb certa freqüència per la seua natura, una anàlisi sobre l’aplicació ...[+]
Subjects: Patrimoni immaterial , Comunitat Valenciana (Espanya) , UNESCO , Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial , Immaterial heritage , Convention for the safeguarding of Intangible Cultural Heritage
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Culturas. Revista de Gestión Cultural. (eissn: 2386-7515 )
DOI: 10.4995/cs.2014.2023
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/cs.2014.2023
Type: Artículo

References

Appadurai, Arjun,1996. La modernidad desbocada. Buenos Aires: Trilce.

Ari-o, Antonio, 2005. La diversidad cultural en el discurso de la UNESCO. En: Las encrucijadas de la diversidad cultural. Madrid: CIS, pp. 497-526.

Bauman, Zigmunt, 2004. Modernidad liquida. Mexico: Editorial Fondo de Cultura Económica. [+]
Appadurai, Arjun,1996. La modernidad desbocada. Buenos Aires: Trilce.

Ari-o, Antonio, 2005. La diversidad cultural en el discurso de la UNESCO. En: Las encrucijadas de la diversidad cultural. Madrid: CIS, pp. 497-526.

Bauman, Zigmunt, 2004. Modernidad liquida. Mexico: Editorial Fondo de Cultura Económica.

Beck, Ulrich, 2004. ¿Qué es la globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidos Ibérica.

Giddens, Anthony, 2003. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus.

[-]

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record