- -

Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Ferrandis Micó, David
dc.date.accessioned 2017-03-30T10:08:49Z
dc.date.available 2017-03-30T10:08:49Z
dc.date.issued 2014-10-31T10:08:49Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/79272
dc.description.abstract [EN] That the immaterial heritage is one of the big contributions of our last decades it does not have answer. Nevertheless, it turns out necessary to do an analysis on the application that of the regulations of international range is realized for a certain territory. With this aim, the present work has been structured to outline those points of agreement and of distance that can find in a comparison that takes as links of facing the last directives established by the UNESCO, specially theConvention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, and that one that remains gathered in successive laws of cultural valencian heritage published inside the Comunitat Valenciana.The above mentioned study has made clear the quantity of weak points for lack ofapractical applicationthat exist in those four points governing that stable the UNESCO as for the management of the notable heritage. The Safeguard, Respect, Awarenessand Help, in spite of being had in account along the legislative texts of the territory in question do not manageto reach a relevant efficiency for different reasons
dc.description.abstract [ES] Que el patrimoni immaterial és una de les grans aportacions de les darreres dècades no té contestació. No obstant, resulta necessari realitzar, amb certa freqüència per la seua natura, una anàlisi sobre l’aplicació que de les normatives de rang internacional es realitzen per a un determinat territori. Amb eixe fi, el present article ha estat estructurat per a perfilar aquells punts de consonància i de distància que poden trobar-se en una comparació que pren com a nexes a enfrontar les darreres directrius establides per la UNESCO, especialment a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, i allò que queda arreplegat a les successives lleis de patrimoni cultural valencià publicades a la Comunitat Valenciana. Dit estudi ha deixat patent la quantitat de punts febles per falta d’aplicació pràctica que existeix en aquells quatre punts rectors que estableix la UNESCO en quan a la gestió del patrimoni assenyalat. La Salvaguarda, Respecte, Sensibilització i Ajuda del patrimoni immaterial, tot i ser tinguts en compte al llarg dels textos legislatius del territori en qüestió no arriben a assolir una efectivitat rellevant per diverses raons.
dc.language Catalán
dc.publisher Universitat Politècnica de València
dc.relation.ispartof Culturas. Revista de Gestión Cultural
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Patrimoni immaterial
dc.subject Comunitat Valenciana (Espanya)
dc.subject UNESCO
dc.subject Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial
dc.subject Immaterial heritage
dc.subject Convention for the safeguarding of Intangible Cultural Heritage
dc.title Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana
dc.title.alternative More shadows than lights: The management of intangible heritage in Valencia
dc.type Artículo
dc.date.updated 2017-03-30T10:08:49Z
dc.identifier.doi 10.4995/cs.2014.2023
dc.rights.accessRights Abierto
dc.description.bibliographicCitation Ferrandis Micó, D. (2014). Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana. Culturas. Revista de Gestión Cultural. 1(1):79-96. doi:10.4995/cs.2014.2023 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/cs.2014.2023
dc.description.upvformatpinicio 79
dc.description.upvformatpfin 96
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.description.volume 1
dc.description.issue 1
dc.identifier.eissn 2386-7515
dc.description.references Appadurai, Arjun,1996. La modernidad desbocada. Buenos Aires: Trilce. es_ES
dc.description.references Ari-o, Antonio, 2005. La diversidad cultural en el discurso de la UNESCO. En: Las encrucijadas de la diversidad cultural. Madrid: CIS, pp. 497-526. es_ES
dc.description.references Bauman, Zigmunt, 2004. Modernidad liquida. Mexico: Editorial Fondo de Cultura Económica. es_ES
dc.description.references Beck, Ulrich, 2004. ¿Qué es la globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidos Ibérica. es_ES
dc.description.references Giddens, Anthony, 2003. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus. es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record