- -

Anàlisi històric-constructiu i alçament del Castell de Santa Anna (S. XVI)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi històric-constructiu i alçament del Castell de Santa Anna (S. XVI)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Porta Sancho, Juan Ramón es_ES
dc.contributor.advisor Molines Cano, José Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Navarro García, Mª Luisa es_ES
dc.contributor.author Fuster Monzó, Jaume es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.1211875; north=38.9168125; name=Cl Castillo Santa Ana, 1A, 46780 Oliva, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2017-03-31T08:37:24Z
dc.date.available 2017-03-31T08:37:24Z
dc.date.created 2017-03-07
dc.date.issued 2017-03-31 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/79309
dc.description.abstract [CA] El Castell de Santa Anna es troba a la localitat d’Oliva, a la comarca de La Safor, província de València, i fou construït al segle XVI. Aquest fet li dona la seua particular forma, ja que es tracta d’una fortificació renaixentista, molt poc comú en la Comunitat Valenciana. I per aquest motiu és de gran importància històrica per a Oliva. En primer lloc, es recopila la informació disponible, tant en paper com digital, i es realitza un estudi per situar el castell en el seu context urbà i històric. Així com un xicotet estudi de la normativa que l’afecta. Posteriorment, es realitza un alçament gràfic del castell mitjançant treball de camp i diverses eines informàtiques. Una vegada finalitzat l’alçament, es comprova l’estat de l’edifici i es localitzen les lesions per les que es veu afectat i els possibles motius que les provoquen, per a un estudi patològic. Per finalitzar, s’elabora una proposta d’intervenció per a poder conservar aquesta fortificació d’una forma adequada. es_ES
dc.description.abstract [ES] El Castillo de Santa Anna se encuentra en la localidad de Oliva, en la comarca de La Safor, provincia de Valencia, y fue construido en el siglo XVI. Este hecho le da su particular forma, ya que se trata de una fortificación renacentista, muy poco común en la Comunidad Valenciana. Y por este motivo es de gran importancia histórica para Oliva. En primer lugar, se recopila la información disponible, tanto en papel como digital, y se realiza un estudio para situar el Castillo en su contexto urbano y histórico. Así como un pequeño estudio de la normativa que lo afecta. Posteriormente, se realiza un levantamiento gráfico del castillo mediante trabajo de campo y diversas herramientas informáticas. Una vez finalizado el levantamiento, se comprueba el estado del edificio y se localizan las lesiones por las que se ve afectado y los posibles motivos que las provocan, para un estudio patológico. Para finalizar, se elabora una propuesta de intervención para poder conservar esta fortificación de una forma adecuada. es_ES
dc.description.abstract [EN] The Santa Anna’s Castle is located in the town of Oliva, in the region of La Safor, Valencia, and was built in the XVI century. This fact gives its particular way because it is a renaissance fortification, very rare in Comunitat Valenciana. And for this reason it has a great historic importance in Oliva. irstly, the available information, in paper and digital, is collected, and a study was done to put the castle in its urban and historical context. Also, a small study of the legislation what affects it. Then, a graphic survey of the castle is done by fieldwork and various computer tools.After the graphic survey, the state of the Building is checked. Also, the injuries that affected it and possible reasons that cause them are located for a pathological study. Finally, a proposal for intervention in order to preserve this fortification in a suitable form was made. es_ES
dc.format.extent 85 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Fortificacions es_ES
dc.subject Castells es_ES
dc.subject Arquitectura del Renaixement es_ES
dc.subject Edificis, Ensorrament es_ES
dc.subject Arquitectura, Conservació i restauració es_ES
dc.subject Castillos es_ES
dc.subject Fortificaciones es_ES
dc.subject Arquitectura renacentista es_ES
dc.subject Patología de la construcción es_ES
dc.subject Castles es_ES
dc.subject Fortification es_ES
dc.subject Architecture, Renaissance es_ES
dc.subject Conservation and restoration es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Anàlisi històric-constructiu i alçament del Castell de Santa Anna (S. XVI) es_ES
dc.title.alternative Análisis histórico-constructivo y levantamiento del «Castell de Santa Anna» (S. XVI) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Monzó, J. (2017). Anàlisi històric-constructiu i alçament del Castell de Santa Anna (S. XVI). http://hdl.handle.net/10251/79309. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\17286 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record