- -

Règim de temperatura del sòl

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Règim de temperatura del sòl

Show full item record

Moreno Ramón, H. (2010). Règim de temperatura del sòl. http://hdl.handle.net/10251/8006

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8006

Video Viewer

Item Metadata

Title: Règim de temperatura del sòl
Author: Moreno Ramón, Héctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms
Issued date:
Abstract:
El règim de temperatura del sòl es un dels paràmetres que ens poden indicar la viabilitat d'una especie vegetal o altra a una zona. El seu coneixement, així com saber com mesurar la temperatura del sòl y la seua definició ...[+]
Subjects: Sòl , Temperatura , Règim , Classificació
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=952e5cb3-de61-d744-b6f2-8afffa4dd52f
Learning Resource Type: Polimedia
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Muy alto
Typical Learning Time: 10
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record