- -

Règim de temperatura del sòl

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Règim de temperatura del sòl

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Moreno Ramón, Héctor es_ES
dc.date.accessioned 2010-05-12T09:37:56Z
dc.date.available 2010-05-12T09:37:56Z
dc.date.issued 2010-05-12T09:37:56Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/8006
dc.description.abstract El règim de temperatura del sòl es un dels paràmetres que ens poden indicar la viabilitat d'una especie vegetal o altra a una zona. El seu coneixement, així com saber com mesurar la temperatura del sòl y la seua definició es primordial en l'àmbit agronòmic i forestal es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=952e5cb3-de61-d744-b6f2-8afffa4dd52f es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sòl es_ES
dc.subject Temperatura es_ES
dc.subject Règim es_ES
dc.subject Classificació es_ES
dc.subject.classification PRODUCCION VEGETAL es_ES
dc.title Règim de temperatura del sòl es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Alto es_ES
dc.lom.semanticDensity Muy alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Fácil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 10 es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2009-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms es_ES
dc.description.bibliographicCitation Moreno Ramón, H. (2010). Règim de temperatura del sòl. http://hdl.handle.net/10251/8006 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record