- -

Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Catalá Icardo, Mónica es_ES
dc.contributor.advisor López Paz, José Luis es_ES
dc.contributor.author Sigalat Navarro, Marc es_ES
dc.date.accessioned 2017-05-25T12:41:35Z
dc.date.available 2017-05-25T12:41:35Z
dc.date.created 2008-11-04
dc.date.issued 2017-05-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/81775
dc.description.abstract En el present projecte anem a realitzar un estudi per a dissenyar un sistema que ens donarà la possibilitat de mesurar concentracions del plaguicida metamidofós en aigües. El sistema aplicat resultarà de la combinació de la metodologia d’Anàlisis per Injecció de Flux (F.I.A.) amb un sistema de detecció quimioluminiscent. es_ES
dc.format.extent 63 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification QUIMICA ANALITICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sigalat Navarro, M. (2008). Determinació del plaguicida metamidofós en mostres d’aigua mitjançant detecció quimioluminiscent. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/81775 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record