- -

Algorisme Perceptró per a classificació binària

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Algorisme Perceptró per a classificació binària

Show full item record

Juan Císcar, A.; Civera Saiz, J.; Sanchis Navarro, JA. (2017). Algorisme Perceptró per a classificació binària. http://hdl.handle.net/10251/83032

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/83032

Video Viewer

Item Metadata

Title: Algorisme Perceptró per a classificació binària
Author: Juan Císcar, Alfonso Civera Saiz, Jorge Sanchis Navarro, José Alberto
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Issued date:
Abstract:
Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Interpretar els classificadors lineals en el cas binari; 2) Aplicar l'algorisme Perceptró en el cas binari; 3) Conéixer el teorema de convergència de Novikoff; i ...[+]
Subjects: sistemes intel·ligents , aprenentatge automàtic , intel·ligència artificial , algorisme Perceptró
UNESCO code: 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica)
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=26bf4bc0-363f-11e7-8aa7-5b2740a8fd5f
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Objecte d'introducció a l'algorisme Perceptró per a classificació binària.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record