- -

Algorisme Perceptró per a classificació binària

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Algorisme Perceptró per a classificació binària

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Juan Císcar, Alfonso es_ES
dc.contributor.author Civera Saiz, Jorge es_ES
dc.contributor.author Sanchis Navarro, José Alberto es_ES
dc.date.accessioned 2017-06-16T09:52:52Z
dc.date.available 2017-06-16T09:52:52Z
dc.date.issued 2017-06-16T09:52:52Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/83032
dc.description.abstract Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Interpretar els classificadors lineals en el cas binari; 2) Aplicar l'algorisme Perceptró en el cas binari; 3) Conéixer el teorema de convergència de Novikoff; i 4) Conéixer les limitacions bàsiques de l'algorisme Perceptró. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=26bf4bc0-363f-11e7-8aa7-5b2740a8fd5f es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject sistemes intel·ligents es_ES
dc.subject aprenentatge automàtic es_ES
dc.subject intel·ligència artificial es_ES
dc.subject algorisme Perceptró es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.title Algorisme Perceptró per a classificació binària es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Muy bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 15 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Objecte d'introducció a l'algorisme Perceptró per a classificació binària. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2016-2017 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica) es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Juan Císcar, A.; Civera Saiz, J.; Sanchis Navarro, JA. (2017). Algorisme Perceptró per a classificació binària. http://hdl.handle.net/10251/83032 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\18884 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record