- -

Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes.

Show full item record

Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes. http://hdl.handle.net/10251/84319

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/84319

Video Viewer

Item Metadata

Title: Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes.
Author: Juan Císcar, Alfonso Sanchis Navarro, José Alberto Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Issued date:
Abstract:
Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Calcular l'error teòric d'un classificador; 2) Calcular l'error de Bayes; 3) Estimar l'error d'un classificador per resubstitució; i 4) Estimar l'error d'un ...[+]
Subjects: sistemes intel·ligents , aprenentatge automàtic , reconeixement de formes , estimació de l'error de classificació
UNESCO code: 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica)
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=5dddd610-0c5d-11e6-8e14-4999b997d2bf
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Objecte d'introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes que es pot utilitzar abans d'una classe presencial.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record