- -

Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes.

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Juan Císcar, Alfonso es_ES
dc.contributor.author Sanchis Navarro, José Alberto es_ES
dc.contributor.author Civera Saiz, Jorge es_ES
dc.date.accessioned 2017-07-03T08:32:00Z
dc.date.available 2017-07-03T08:32:00Z
dc.date.issued 2017-07-03T08:32:00Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/84319
dc.description.abstract Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Calcular l'error teòric d'un classificador; 2) Calcular l'error de Bayes; 3) Estimar l'error d'un classificador per resubstitució; i 4) Estimar l'error d'un classificador per "holdout" i afegir-hi un interval de confiança al 95%. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=5dddd610-0c5d-11e6-8e14-4999b997d2bf es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject sistemes intel·ligents es_ES
dc.subject aprenentatge automàtic es_ES
dc.subject reconeixement de formes es_ES
dc.subject estimació de l'error de classificació es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.title Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes. es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Muy bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 15 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Objecte d'introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes que es pot utilitzar abans d'una classe presencial. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2016-2017 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica) es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes. http://hdl.handle.net/10251/84319 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela 14093 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record