- -

Creació I disseny d'una Guia-Agenda de Pego i Les Valls

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació I disseny d'una Guia-Agenda de Pego i Les Valls

Show full item record

Tarin Sendra, MJ. (2009). Creació I disseny d'una Guia-Agenda de Pego i Les Valls. http://hdl.handle.net/10251/84930

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/84930

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació I disseny d'una Guia-Agenda de Pego i Les Valls
Author: Tarin Sendra, María Josefa
Director(s): Cambrils Camarena, Joan Carles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-01-09
Issued date:
Abstract:
S’elegeix el format de guiagenda per trencar amb el prototip d’agenda turística, incorporant apartats on l’usuari pot participar e interactuar. La guiagenda intenta aconseguir que mitjançant la combinació de dos tipus ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record