- -

Compatibilitat entre programes autoCAD i Catt-Acoustics. Aplicació a la sala de control de radio de la EPSG

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Compatibilitat entre programes autoCAD i Catt-Acoustics. Aplicació a la sala de control de radio de la EPSG

Show full item record

Peris Bru, J. (2009). Compatibilitat entre programes autoCAD i Catt-Acoustics. Aplicació a la sala de control de radio de la EPSG. http://hdl.handle.net/10251/85390

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85390

Files in this item

Item Metadata

Title: Compatibilitat entre programes autoCAD i Catt-Acoustics. Aplicació a la sala de control de radio de la EPSG
Author:
Director(s): Picó Vila, Rubén Redondo Pastor, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-02-03
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest treball es aconseguir una compatibilitat entre un programa de disseny professional l’autoCAD i un programa de simulació i predicció acústica catt-Acoustics .
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record