- -

Els bolets de la Safor i zones limítrofes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Els bolets de la Safor i zones limítrofes

Show full item record

García Català, S. (2010). Els bolets de la Safor i zones limítrofes. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/85453

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85453

Files in this item

Item Metadata

Title: Els bolets de la Safor i zones limítrofes
Author: García Català, Santiago
Issued date:
Abstract:
Un repàs per la diversitat fúngica de la Safor i les zones limítrofes. Conté una fitxa per a cada espècie on es troba el nom científic i vulgar, descripció, comestibilitat, hàbitat i observacions, junt a una foto i un mapa ...[+]
Subjects: botánica , Setas , Hongos comestibles , Conservación de la naturaleza
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
ISBN: 978-84-96839-28-1
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Description: Un repàs per la diversitat fúngica de la Safor i les zones limítrofes. Conté una fitxa per a cada espècie on es troba el nom científic i vulgar, descripció, comestibilitat, hàbitat i observacions, junt a una foto i un mapa de localització.
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record