- -

Manipulació informativa a les televisions espanyoles: anàlisi de la notícia sobre el 9N en diferents canals televisius

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Manipulació informativa a les televisions espanyoles: anàlisi de la notícia sobre el 9N en diferents canals televisius

Show full item record

Barber García, S. (2017). Manipulació informativa a les televisions espanyoles: anàlisi de la notícia sobre el 9N en diferents canals televisius. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/85722

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85722

Files in this item

Item Metadata

Title: Manipulació informativa a les televisions espanyoles: anàlisi de la notícia sobre el 9N en diferents canals televisius
Author: Barber García, Sara
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2017-07-20
Issued date:
Abstract:
In general, Mass media is accused of manipulating information and broadcasting it according to their ideology. Public mass media is the most controversial due to the fact that it informs in favour of those who govern because ...[+]


Els mitjans de comunicació són, en general, acusats de manipular la informació i transmetre-la d¿acord amb la seua ideologia. Sobretot, els que més polèmica creen són els mitjans de comunicació públics per informar sempre ...[+]
Subjects: Television , Spain , manipulació informativa , anàlisi crítica del discurs , Espanya , Mass Media , News , Discourse Analysis
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record