- -

Realització d'un programa radiofònic musical d' àmbit local o comarcal: "Música des de Llevant"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Realització d'un programa radiofònic musical d' àmbit local o comarcal: "Música des de Llevant"

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Rico, Juan Manuel es_ES
dc.contributor.author Grau Gascón, David es_ES
dc.date.accessioned 2017-07-26T12:08:33Z
dc.date.available 2017-07-26T12:08:33Z
dc.date.created 2017-07-20
dc.date.issued 2017-07-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/85793
dc.description.abstract El present Treball Final de Grau té com a objectiu la realització i el desenvolupament d'un programa radiofònic de gènere musical, amb una durada de 60 minuts per a un mitjà radiofònic local o comarcal. El programa tracta de donar a conèixer grups i cantants de música moderns procedents de València i Catalunya, que estan tenint més èxit a les nostres terres. El treball inclou també la gravació d'un programa pilot per a la seua possible emissió. En primer lloc, es realitza una anàlisi dels referents radiofònics, que emeten un programa de la mateixa temàtica, també es fa un estudi del possible públic objectiu, així com de les vies d'emissió del programa. S’analitza en quines emissores de ràdio de la comarca de la Safor i la Província de Valencià podria emetre's el programa i com podria encaixar en elles. També s’estudia la seua emissió per internet i en quines plataformes de podcast. Es defineix l'estil del programa, l'estructura i les seccions, i finalment es presenta un guió i una escaleta del primer programa. I es realitza la gravació i muntatge del primer programa o programa pilot. Finalment, com a resultat, s'ha obtingut un programa de gènere musical, dinàmic i senzill, que s'utilitzarà com a pilot per a presentar-lo a distintes emissores de ràdio locals o comarcals. es_ES
dc.description.abstract The present Final Project has as an objective the accomplishment and the development of a musical program of music genre, with duration of 60 minutes for a local or regional radio medium. The program aims to publicize groups and singers of modern music from Valencia and Catalonia, who are having more success in our lands. The work also includes the recording of a pilot program for its possible emission. In the first place, an analysis of the radio references is carried out, which emit a program of the same subject matter; a study is also made of the possible target audience, as well as of the broadcast channels of the program. It is analysed in which radio stations of the region of La Safor and the Province of Valencia the program could be emitted and how it could fit in them. It also studies its broadcast on the Internet and on which podcast platforms. The style of the program, structure and sections is defined, and finally a script and a scanner of the first program are presented. And the recording and assembly of the first program or pilot program is performed. Finally, as a result, a dynamic and simple musical genre program has been obtained, which will be used as a pilot to present it to different local or regional radio stations. es_ES
dc.format.extent 36 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Radio program es_ES
dc.subject Music es_ES
dc.subject Radio Production es_ES
dc.subject Música es_ES
dc.subject Producció Radiofònica es_ES
dc.subject Magazine es_ES
dc.subject Radio es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Realització d'un programa radiofònic musical d' àmbit local o comarcal: "Música des de Llevant" es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Grau Gascón, D. (2017). Realització d'un programa radiofònic musical d' àmbit local o comarcal: "Música des de Llevant". http://hdl.handle.net/10251/85793 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 66107 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record