- -

Creació d´una tipologia de programes i d´una graella de programació per a la televisió digital municipal de la demarcació TL04CS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d´una tipologia de programes i d´una graella de programació per a la televisió digital municipal de la demarcació TL04CS

Show full item record

París García, ÓT. (2009). Creació d´una tipologia de programes i d´una graella de programació per a la televisió digital municipal de la demarcació TL04CS. http://hdl.handle.net/10251/85841

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85841

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d´una tipologia de programes i d´una graella de programació per a la televisió digital municipal de la demarcació TL04CS
Author: París García, Óscar Tomás
Director(s): Burgos Ramírez, Enric Antoni Pínter Pla, Ester
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-03-27
Issued date:
Abstract:
Per realitzar aquest projecte fi de carrera, hem considerat triar la comarca del Baix Maestrat, que es correspon amb una demarcació de TDT local, com veurem més endavant. Una comarca amb una llarga tradició televisiva ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record