- -

Disseny d’una plantació de pins (Pinus sp.) pel cultiu de rovelló (Lactarius sp.) en una parcel·la privada del terme de Bocairent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d’una plantació de pins (Pinus sp.) pel cultiu de rovelló (Lactarius sp.) en una parcel·la privada del terme de Bocairent

Show full item record

Gandia Fernàndez, A. (2009). Disseny d’una plantació de pins (Pinus sp.) pel cultiu de rovelló (Lactarius sp.) en una parcel·la privada del terme de Bocairent. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/85843

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85843

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d’una plantació de pins (Pinus sp.) pel cultiu de rovelló (Lactarius sp.) en una parcel·la privada del terme de Bocairent
Author: Gandia Fernàndez, Antoni
Director(s): Fresquet Gozalvo, José Cuenca Cuenca, Juan Vicente Delgado Artes, Rafael Dopazo González, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-03-31
Issued date:
Abstract:
L’afició per part del promotor a la recollida i degustació de fongs comestibles, i l’espontaneïtat amb que aquestos apareixen en les rodalies de la seua parcel·la, l’han dut a plantejar la idea de realitzar un estudi que ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record