- -

Desenvolupament de carreteres autònomes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament de carreteres autònomes

Show full item record

Urios Llorens, J. (2017). Desenvolupament de carreteres autònomes. http://hdl.handle.net/10251/86473.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/86473

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de carreteres autònomes
Author: Urios Llorens, Jordi
Director(s): Fons Cors, Joan Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Read date / Event date:
2017-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] La constant millora i aparició de nous components de maquinari acompanyat amb noves tecnologies que permeten la interconnexió d’aquests ha donat peu a tota una plataforma de serveis destinats a millorar les ciutats ...[+]


[ES] La constante mejora y la aparición de nuevos componentes acompañado por las nuevas tecnologías que permiten la interconexión de éstos han llevado a cabo toda una nueva plataforma de servicios destinados a mejorar ...[+]
Subjects: Inteligencia Ambiental , IoT , Smart Cities , Tráfico inteligente , Ciutats intel·ligents , Carreteres intel·ligents , Eficiència energètica , Internet de les coses , Ciudades inteligentes , Carreteras inteligentes , Eficiencia energética , Internet de las Cosas
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record