- -

Desenvolupament de carreteres autònomes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament de carreteres autònomes

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Fons Cors, Joan Josep es_ES
dc.contributor.author Urios Llorens, Jordi es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-05T16:11:55Z
dc.date.available 2017-09-05T16:11:55Z
dc.date.created 2017-07-17
dc.date.issued 2017-09-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/86473
dc.description.abstract [VAL] La constant millora i aparició de nous components de maquinari acompanyat amb noves tecnologies que permeten la interconnexió d’aquests ha donat peu a tota una plataforma de serveis destinats a millorar les ciutats i la relació que el ciutadà té amb ella. Un dels punts de millora a destacar d’aquest nou paradigma és la possibilitat d’obtenir amb aquesta tecnologia una millora substancial de l’eficiència dels recursos que despesa una ciutat en els serveis que ofereix. Aquest projecte pretén presentar una solució que, emprant aquest ecosistema tecnològic, propose una nova forma de gestionar i millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat a les carreteres redissenyant la infraestructura i proposant noves polítiques adaptades a les noves capacitats d’aquesta es_ES
dc.description.abstract [ES] La constante mejora y la aparición de nuevos componentes acompañado por las nuevas tecnologías que permiten la interconexión de éstos han llevado a cabo toda una nueva plataforma de servicios destinados a mejorar las ciudades y la relación de los ciudadanos con éstas. Uno de los puntos de mejora a destacar de este nuevo paradigma es la posibilidad de obtener con esta tecnología una mejora sustancial en la eficiencia de los recursos que gasta una ciudad en los servicios que ofrece. Este proyecto pretende presentar una solución que, utilizando esta tecnología, proponga una nueva forma de gestionar y mejorar la eficiencia energética en el alumbrado de las carreteras rediseñando la infraestructura y proponiendo nuevas políticas adaptadas a las nuevas capacidades de ésta es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Inteligencia Ambiental es_ES
dc.subject IoT es_ES
dc.subject Smart Cities es_ES
dc.subject Tráfico inteligente es_ES
dc.subject Ciutats intel·ligents es_ES
dc.subject Carreteres intel·ligents es_ES
dc.subject Eficiència energètica es_ES
dc.subject Internet de les coses es_ES
dc.subject Ciudades inteligentes es_ES
dc.subject Carreteras inteligentes es_ES
dc.subject Eficiencia energética es_ES
dc.subject Internet de las Cosas es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Desenvolupament de carreteres autònomes es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Urios Llorens, J. (2017). Desenvolupament de carreteres autònomes. http://hdl.handle.net/10251/86473. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\56264 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record