- -

Anàlisi i comparació de metodologies de simulació de sistemes metabòlics aplicades al model E. coli core

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi i comparació de metodologies de simulació de sistemes metabòlics aplicades al model E. coli core

Show full item record

Canet Carbó, J. (2017). Anàlisi i comparació de metodologies de simulació de sistemes metabòlics aplicades al model E. coli core. http://hdl.handle.net/10251/86539

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/86539

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi i comparació de metodologies de simulació de sistemes metabòlics aplicades al model E. coli core
Author: Canet Carbó, Joan
Director(s): Bosque Chacón, Gabriel Siurana Paula, Maria Urchueguía Schölzel, Javier Fermín
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2017-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] La biologia de sistemes és una branca molt important de la biotecnologia que s’encarrega d’aplicar els coneixements experimentals, teòrics i de modelatge dels éssers vius per tal d’estudiar, entre d’altres coses, el ...[+]


[ES] La biología de sistemas es una rama muy importante de la biotecnología que se encarga de aplicar los conocimientos experimentales, teóricos y de modelado de los seres vivos para estudiar, entre otras cosas, el ...[+]


[EN] Sistems biology is a very important branch in biotechnology that is responsible for applying the experimental, theoretical and modelling of living beens knowledge for the study, among others, of the metabolic behaviour ...[+]
Subjects: E. coli core model , Metabolic simulations , Constraint-based modelling , Optimization methods , Model E. coli core , Simulacions metabòliques , Modelatge basat en restriccions (constraint-based modelling) , Flux Balance Analysis (FBA) , Flux Variability Analysis (FVA) , Metabolic Multi-Objective Differential Evolution (Meta-MODE). , Metodologies d´optimització
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record