- -

Disseny i desenvolupament d'un concept car SUV per a la marca Nissan

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i desenvolupament d'un concept car SUV per a la marca Nissan

Show full item record

Cebolla Alemany, J. (2017). Disseny i desenvolupament d'un concept car SUV per a la marca Nissan. http://hdl.handle.net/10251/86735.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/86735

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i desenvolupament d'un concept car SUV per a la marca Nissan
Author: Cebolla Alemany, Joaquim
Director(s): Iribarren Navarro, Emilio Ramón
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Read date / Event date:
2017-07-07
Issued date:
Abstract:
The aim of this project is to elaborate an exterior design proposal for a concept car to the Japanese company Nissan. For this purpose, in the first place a formal qualitative analysis of the elements that define its aspect, ...[+]


L¿objectiu d¿aquest treball és elaborar una proposta conceptual d¿exterior d¿automòbil per a la marca japonesa Nissan. Per a tal propòsit, es realitzarà en primer lloc una recollida d¿informació i anàlisi qualitativa formal ...[+]
Subjects: Design , automobile , Nissan , SUV , concept car. , Disseny , automòbil
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record