- -

Estudi de viabilitat de la tòfona al terme municipal de Barxeta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de viabilitat de la tòfona al terme municipal de Barxeta

Show full item record

Martí Monzonís, EJ. (2017). Estudi de viabilitat de la tòfona al terme municipal de Barxeta. http://hdl.handle.net/10251/87348.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/87348

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de viabilitat de la tòfona al terme municipal de Barxeta
Author: Martí Monzonís, Emilio José
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Read date / Event date:
2017-07-19
Issued date:
Abstract:
[CA] Tenint en compte que Barxeta es un municipi de ampla tradició agroforestal, i sent conseqüents amb l`abandó que estàn sofrint la majoria de parcel·les d`us agrícola que limiten amb la zona forestal, l`ajuntament de ...[+]


[EN] Bearing in mind that Barxeta is a municipality with a broad agroforestry tradition, and it is consistent with the abandonment that are suffering most of the agricultural parcels that limit the forest area, the city ...[+]
Subjects: Tòfona , Micorriza , Agroforesta , Abandó agrícola , Truffle , Mycorrhizal , Agroforestry , Agricultural abandonment
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record