- -

Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València

Show full item record

Castelló Comes, A. (2017). Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/87729

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/87729

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València
Author: Castelló Comes, Albert
Director(s): Perles Ivars, Ángel Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Read date / Event date:
2017-07-14
Issued date:
Abstract:
El treball de fi de grau plantejat té com a objectiu reunir tots els continguts, habilitats i coneixements adquirits al llarg del grau en un únic projecte dirigit a la electrònica. El resultat és un sistema autònom, ...[+]
Subjects: Monitorización , Conservación del patrimonio , Sistema autónomo
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record