- -

Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Perles Ivars, Ángel Francisco es_ES
dc.contributor.author Castelló Comes, Albert es_ES
dc.date.accessioned 2017-09-21T10:22:16Z
dc.date.available 2017-09-21T10:22:16Z
dc.date.created 2017-07-14
dc.date.issued 2017-09-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/87729
dc.description.abstract El treball de fi de grau plantejat té com a objectiu reunir tots els continguts, habilitats i coneixements adquirits al llarg del grau en un únic projecte dirigit a la electrònica. El resultat és un sistema autònom, eminentment pràctic, d’ús general i fàcil d’utilitzar i implementar per a un usuari amb coneixements de programació i sistemes embalbits. Enfocat el la conservació del patrimoni artístic de la nostra universitat, el treball pretén proposar una millora al actual sistema de preservació i promoció de les obres pictòriques amb la implementació d’un sistema electrònic senill per a l’usuari i útil per als operaris. Per a realitzar aquesta tasca buscarem quines són els elements ambientals a tindre en conte a l’hora de mantindré un quadre i la seua viabilitat per a instal·lar en un sistema. A més a més, un dels objectius prioritaris és el consum de energia, per la qual utilitzarem sistemes de baix consum i reduirem les funcions del sistema a les mínimes possibles per a realitzar correctament les seues funcions. Per últim, la raó per la qual aquest treball està redactat en valencià és per una part la possibilitat de poder redactar-lo en la meua llengua materna, i també promocionar el valencià com a llengua no sols de caràcter comunitari sinó com a llengua acadèmica i de transfons intel·lectual. es_ES
dc.format.extent 82 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Monitorización es_ES
dc.subject Conservación del patrimonio es_ES
dc.subject Sistema autónomo es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es_ES
dc.title Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.description.bibliographicCitation Castelló Comes, A. (2017). Disseny de sistema de baix consum per la monitorització i promoció de la conservació del patrimoni artístic de la Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/87729 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 64959 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record