- -

Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana

Show full item record

Garcia Llorens, MJ. (2017). PLA D’EMPRESA PER A LA CREACIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ MÒBIL DE GESTIÓ DE PÀDEL PER A USUARIS I ENTITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. http://hdl.handle.net/10251/88688.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/88688

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana
Author: García Llorens, María José
Director(s): Herrero Blasco, Aurelio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2017-07-28
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball de fi de carrera consta de un pla de negoci per a la creació i implantació d‟una aplicació mòbil de gestió de pàdel, tant per a usuaris com per a entitats esportives. Aquesta aplicació estarà reforçada ...[+]
Subjects: Internet , Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , Gestión deportiva , Gestión de instalaciones de pádel , Comunitat Valenciana , Pádel , Aplicaciones móviles , Plan de empresa , Apps
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record