- -

Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Herrero Blasco, Aurelio es_ES
dc.contributor.author García Llorens, María José es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.7532808999999361; north=39.4840108; name=Unnamed Road, 46370 Chiva, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2017-10-04T14:39:07Z
dc.date.available 2017-10-04T14:39:07Z
dc.date.created 2017-07-28
dc.date.issued 2017-10-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88688
dc.description.abstract [CA] El present treball de fi de carrera consta de un pla de negoci per a la creació i implantació d‟una aplicació mòbil de gestió de pàdel, tant per a usuaris com per a entitats esportives. Aquesta aplicació estarà reforçada per una pàgina web que servirà per gestionar les instal·lacions esportives de pàdel per part dels gestors de les entitats i també per a aquells usuaris que no disposen d‟un telèfon de ultima generació. L‟aplicació i la web permetran als usuaris facilitar les seues reserves de pistes en les entitats desitjades, avisar automàticament als altres jugadors de la partida amb l‟entitat, la data i l‟hora concretades, informar-se d‟altres entitats pròximes a la situació de l‟usuari, rebre propostes de partides d‟un nivell adequat al jugador, classificar als jugadors per zones i nivells, etc. D‟altra banda, l‟aplicació permetrà dinamitzar la gestió de les entitats esportives, oferir major visibilitat de la instal·lació per a futurs jugadors, registrar tant els jugadors com les partides jugades i organitzar tornejos. Aquests últims valors seran la principal línia de negoci ja que potenciaran l‟ús de les instal·lacions de pàdel que utilitzen l‟aplicació com a sistema de reserves. Una futura línia de negoci serà la introducció de publicitat i promocions que seran visualitzades pels usuaris de l‟aplicació i el seu rendiment serà proporcional al nombre d‟usuaris. S‟ha pensat en aquest projecte després d‟observar la necessitat de moltes entitats esportives a l‟hora de gestionar totes les activitats relacionades amb el pàdel i les dificultats per part dels usuaris a l‟hora de realitzar una reserva per poder jugar una partida. En el mercat ja podem trobar productes semblants, siga webs o aplicacions mòbils, que ofereixen alguns dels serveis anomenats, però cap aplicació ofereix el total dels serveis descrits. A més, l‟aplicació té el valor afegit de fer una classificació dels jugadors per nivells. Es per aquests motius per el que es pensa que el producte pot tindre una bona acollida en el mercat. Per a descriure i desenvolupar esta idea de negoci es realitzarà un pla d‟empresa, que tractarà de planificar i definir tots els procediments i estratègies necessàries per a convertir la idea en realitat. El pla d‟empresa estudiarà de manera exhaustiva totes les variables que puguen afectar al projecte que es desitja dur endavant, de manera que es puga examinar la seua viabilitat tècnica, econòmica i financera. Es començarà realitzant un estudi de la situació actual i de les principals variables que afecten a aquest esport. En l‟anàlisi estratègic, s‟analitzaran els factors del macroentorn i microentorn que poden afectar de manera directa o indirecta al desenvolupament de l‟empresa. Més endavant, en l‟anàlisi de les operacions i procediments es realitzarà el disseny de la distribució del servei i es definiran tots els requisits i característiques que ha de contenir l‟aplicació. En l‟estudi d‟organització i Recursos Humans es definirà quina és la millor opció per a configurar l‟empresa i quedaran establides totes les activitats i tasques a desenvolupar, així com la política retributiva en funció de la feina realitzada. Es detallarà el pla de Màrqueting que seguirà l‟empresa per a donar-se a conèixer. També es definirà quina serà l‟estratègia de Màrqueting Mix, descrivint el servei que s‟ofereix detingudament i com funciona la política de preus en aquests tipus d´empreses. Per finalitzar, en l‟anàlisi econòmic-financer, es confeccionaran les previsions de tresoreria, el Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys provisionals per als tres primers anys de vida del projecte. S´analitzaran aquests resultats mitjançant el mètode dels ràtios de liquiditat, endeutament i rendibilitat econòmica i financera. es_ES
dc.format.extent 105 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Internet es_ES
dc.subject Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es_ES
dc.subject Gestión deportiva es_ES
dc.subject Gestión de instalaciones de pádel es_ES
dc.subject Comunitat Valenciana es_ES
dc.subject Pádel es_ES
dc.subject Aplicaciones móviles es_ES
dc.subject Plan de empresa es_ES
dc.subject Apps
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Pla d’empresa per a la creació i implantació d’una aplicació mòbil de gestió de pàdel per a usuaris i entitats de la Comunitat Valenciana es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Garcia Llorens, MJ. (2017). PLA D’EMPRESA PER A LA CREACIÓ I IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ MÒBIL DE GESTIÓ DE PÀDEL PER A USUARIS I ENTITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. http://hdl.handle.net/10251/88688. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record