- -

Preproducció del programa radiofònic de reflexió psicològica: Escoltar és atemporal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducció del programa radiofònic de reflexió psicològica: Escoltar és atemporal

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cabrera Méndez, Margarita es_ES
dc.contributor.advisor Fores Lopez, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Terol Bolinches, Raúl es_ES
dc.contributor.author Burgos Vañó, Celia es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-20T07:33:14Z
dc.date.available 2017-10-20T07:33:14Z
dc.date.created 2017-09-21
dc.date.issued 2017-10-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/89685
dc.description.abstract The podcast has done possible that one of primeval feature in radio, the fugacity of the message, disappears. Therefore, we propose Listening is timeless as many times as you like and at the time you want. For this reason Listening is Timeless, as the name of the program, will be aired by the Llosa de Ranes municipal radio station, Llosa FM, and which, thanks to technologies such as podcasting or streaming, can reach to have glo-bal impact. The present End-of-degree project has as main claim to prepare everything you need for pre-production of this radio program to become in a radiophonic reality. The radio, more alive than ever, it is one of the more suitable communication media to stimulating the listener to reflect and, through the analysis of existing programs, we propose a new one in which we get to reach our audience. The pillars on radiophonic language is sup-ported- specially voice, music and silence- We will be used to provide the corresponding drama in the topics covered in each edition of the program. es_ES
dc.description.abstract El podcast ha fet possible que una de les característiques primigènies de la ràdio, la fugacitat del missatge, desaparega, podent acudir a allò que s¿ha emès prèviament tantes vegades com es vulga i en el moment que es desitge. Per això, proposem "Es-coltar és atemporal" com a nom del programa de ràdio que s¿emetrà a l¿emissora mu-nicipal de La Llosa de Ranes, Llosa FM, i que, gràcies a tecnologies com el podcàsting o el streaming pot arribar a tindre un impacte global. El present Treball Fi de Grau (TFG) té com a principal pretensió la de preparar totes les llavors pròpies del procés de preproducció d¿aquest programa de ràdio, per tal de convertir-se en una realitat radiofònica. La ràdio, més viva que mai, és un dels mitjans més adequats per provocar la reflexió de l¿oient. Així doncs, mitjançant l¿anàlisi de pro-grames existents, plantejarem un de nou en el que aconseguim arribar a la nostra au-diència. Els pilars sobre els que es sustenta el llenguatge radiofònic -especialment la veu, la música i el silenci- seran utilitzats per atorgar el dramatisme corresponent a les temàtiques tractades a cada edició del programa. es_ES
dc.format.extent 49 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Radio es_ES
dc.subject preproduction es_ES
dc.subject genre es_ES
dc.subject podcast. es_ES
dc.subject Ràdio es_ES
dc.subject preproducció es_ES
dc.subject gènere es_ES
dc.subject podcàsting. es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA INGLESA es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Preproducció del programa radiofònic de reflexió psicològica: Escoltar és atemporal es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Burgos Vañó, C. (2017). Preproducció del programa radiofònic de reflexió psicològica: Escoltar és atemporal. http://hdl.handle.net/10251/89685 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\66240 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record