- -

Creació i exposició d'una videoinstal·lació: The night

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació i exposició d'una videoinstal·lació: The night

Show full item record

Sanz Ballester, A. (2017). Creació i exposició d'una videoinstal·lació: The night. http://hdl.handle.net/10251/89692

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/89692

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació i exposició d'una videoinstal·lació: The night
Author:
Director(s): Herráiz Zornoza, Beatriz
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2017-09-21
Issued date:
Abstract:
The following work focuses on the description of the development for the making of a video installation: The night. The text goes from the origin of the script, passing for its concept making based on the referents, the ...[+]


El present treball es centra en la descripció del desenvolupament per a la creació d'una videoinstal·lació: The night. La explicació va des del origen del guió, passant per la seua conceptualització a través de referents, ...[+]
Subjects: Video installation , Art direction , Rythm edition , Art exhibition , Videoinstal·lació , Direcció d'art , Muntatge rítmic , Exposició artística
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record