- -

Proposta d’un sistema informàtic de recomanacions d’activitats turístiques en la zona de Pego i les Valls

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proposta d’un sistema informàtic de recomanacions d’activitats turístiques en la zona de Pego i les Valls

Show full item record

Mengual Robles, L. (2017). Proposta d’un sistema informàtic de recomanacions d’activitats turístiques en la zona de Pego i les Valls. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/89938

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/89938

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta d’un sistema informàtic de recomanacions d’activitats turístiques en la zona de Pego i les Valls
Author: Mengual Robles, Lara
Director(s): Palomares Chust, Alberto Adrián
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial - Institut Universitari Valencià de Recerca en Intel·ligència Artificial
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Read date / Event date:
2017-09-21
Issued date:
Abstract:
The purpose of this project is to design a recommendations system of activities in the North-East of Marina Alta, where we can find Pego and Les Valls (Atzúbia, Vall d'Alcala, Vall de Gallinera, Vall d'Ebo). This system ...[+]


L¿objectiu d¿aquest projecte és proposar el disseny d¿un sistema de recomanacions d¿activitats en la zona Nord-est de la Marina Alta, on es troben els municipis Pego i les Valls (Atzúbia, Vall d¿Alcalà, Vall de Gallinera, ...[+]
Subjects: Turismo , recommendations system , routes , activities , alerts , user profile , sistemes de recomanacions , rutes , activitats complementàries , alertes , perfil de l¿usuari
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Turismo-Grau en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record