- -

Aplicación de la computación de altas prestaciones y computación distribuida en cálculos de Física Médica y radioterapia basados en Monte-Carlo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicación de la computación de altas prestaciones y computación distribuida en cálculos de Física Médica y radioterapia basados en Monte-Carlo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vidal Gimeno, Vicente Emilio es_ES
dc.contributor.author Giménez Alventosa, Vicent es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-26T10:08:01Z
dc.date.available 2017-10-26T10:08:01Z
dc.date.created 2017-09-28
dc.date.issued 2017-10-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/90081
dc.description.abstract Actualment el càncer és responsable del 25% de totes les morts de la UE i és la causa de mortalitat més important de les persones entre 45 i 64 anys. Per tant, la millora en els tractaments tindran un gran impacte en la societat. Per a tractar aquesta dolència, entre les tècniques d'avantguarda, destaca la radioteràpia, la qual s'ha convertit en un estàndard, ja siga sola o combinada amb altres tipus de tractaments. Avui en dia és possible realitzar simulacions precises per calcular la distribució de dosi depositada en un tractament de radioteràpia. No obstant, aquests càlculs empren tècniques de Monte-Carlo i són computacionalment costoses. Per aquest motiu s'empren aproximacions per a planificar els tractaments actuals, tot i que és ben conegut que aquestes aproximacions no són suficientment precises en molts casos. Al llarg d'aquest treball es pretén adaptar les simulacions de Monte-Carlo per a que puguen ser emprades en la planificació de tractaments clínics i, així, millorar-los emprant planificacions més precises, el que pot evitar efectes secundaris deguts a la radiació i millorar l'eficàcia dels tractaments. es_ES
dc.description.abstract [CA] Actualment el càncer és responsable del 25% de totes les morts de la UE i és la causa de mortalitat més important de les persones entre 45 i 64 anys. Per tant, la millora en els tractaments tindran un gran impacte en la societat. Per a tractar aquesta dolència, entre les tècniques d’avantguarda, destaca la radioteràpia, la qual s’ha convertit en un estàndard, ja siga sola o combinada amb altres tipus de tractaments. Avui en dia és possible realitzar simulacions precises per calcular la distribució de dosi depositada en un tractament de radioteràpia. No obstant, aquests càlculs empren tècniques de Monte-Carlo i són computacionalment costoses. Per aquest motiu s’empren aproximacions per a planificar els tractaments actuals, tot i que és ben conegut que aquestes aproximacions no són suficientment precises en molts casos. Al llarg d’aquest treball es pretén adaptar les simulacions de MonteCarlo per a que puguen ser emprades en la planificació de tractaments clínics i, així, millorar-los emprant planificacions més precises, el que pot evitar efectes secundaris deguts a la radiació i millorar l’eficàcia dels tractaments. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Distributed Computing es_ES
dc.subject High performance computing es_ES
dc.subject Medical physics es_ES
dc.subject Radiotherapy es_ES
dc.subject Cancer es_ES
dc.subject PENELOPE es_ES
dc.subject Càncer es_ES
dc.subject Radioterapia es_ES
dc.subject Física mèdica es_ES
dc.subject Computació d'altes prestacions es_ES
dc.subject Computació distribuida. es_ES
dc.subject.classification CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Computación Paralela y Distribuida-Màster Universitari en Computació Paral·Lela i Distribuïda es_ES
dc.title Aplicación de la computación de altas prestaciones y computación distribuida en cálculos de Física Médica y radioterapia basados en Monte-Carlo es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Giménez Alventosa, V. (2017). Aplicación de la computación de altas prestaciones y computación distribuida en cálculos de Física Médica y radioterapia basados en Monte-Carlo. http://hdl.handle.net/10251/90081 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\72708 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record