- -

Estudi per la millora de l'aïllament acústic de teixits destinats a cobrir espais eventuals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi per la millora de l'aïllament acústic de teixits destinats a cobrir espais eventuals

Show full item record

Martínez Izquierdo, JJ. (2017). Estudi per la millora de l'aïllament acústic de teixits destinats a cobrir espais eventuals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/90565

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/90565

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi per la millora de l'aïllament acústic de teixits destinats a cobrir espais eventuals
Author: Martínez Izquierdo, Joan Jesús
Director(s): Rey Tormos, Romina María del Alba Fernández, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica - Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica
Read date / Event date:
2017-09-28
Issued date:
Abstract:
Cada vegada més, existeix una major sensibilitat per la contaminació acústica que poden generar certes activitats, i per garantir un nivell de confort acústic òptim, d’acord amb l’activitat que es desenvolupe. A causa ...[+]


Increasingly, there is a greater sensitivity to acoustic pollution that can generate certain activities, and to guarantee optimal acoustic comfort, according to the activity that is developed. Due to the versatility of ...[+]
Subjects: Isolation , scale chamber , acoustic fabrics. , Aïllament , cambra a escala , teixits acústics.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería Acústica-Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record