- -

Gandia i el seu port, març de 1939. El penúltim acte de la Segona República Espanyola

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gandia i el seu port, març de 1939. El penúltim acte de la Segona República Espanyola

Show full item record

Llopis, R.; Santacreu, JM.; Mainar, E. (2018). Gandia i el seu port, març de 1939. El penúltim acte de la Segona República Espanyola. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/95414

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/95414

Files in this item

Item Metadata

Title: Gandia i el seu port, març de 1939. El penúltim acte de la Segona República Espanyola
Author: LLOPIS, ROBERT SANTACREU, JOSÉ MIGUEL MAINAR, ELADI
Issued date:
Abstract:
Estudi sobre el paper jugat pel port de Gandia als darrers dies de la II República
Subjects: II República , Guerra Civil , Gandia
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
ISBN: 978-84-96839-32-8
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record