- -

L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG

Mostrar el registro completo del ítem

García Roca, X. (2018). L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG. http://hdl.handle.net/10251/95415

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/95415

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
Sumari. La impenetrable foscor: La grandària d’allò feble; Temps de mediocritat; silencis i decadència; L’anatomia nacional catòlica. Tallafocs i frens d'emergència. Visió de campanar; Espai comunitari; L’experiència ...[+]
Palabras clave: TRANSICIÓ , HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA , ART MODERN , ALFONS ROIG
Derechos de uso: Reconocimiento (by)
Descripción: Conferència impartida per Ximo García Roca l’11 de desembre de 2017. CEIC Alfons el Vell. Gandia
Tipo: Conferencia

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem