- -

L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG

Show full item record

García Roca, X. (2018). L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG. http://hdl.handle.net/10251/95415

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/95415

Files in this item

Item Metadata

Title: L'ESGLÉSIA EN LA DICTADURA. EL CAS D'ALFONS ROIG
Author: GARCÍA ROCA, XIMO
Issued date:
Abstract:
Sumari. La impenetrable foscor: La grandària d’allò feble; Temps de mediocritat; silencis i decadència; L’anatomia nacional catòlica. Tallafocs i frens d'emergència. Visió de campanar; Espai comunitari; L’experiència ...[+]
Subjects: TRANSICIÓ , HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA , ART MODERN , ALFONS ROIG
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Description: Conferència impartida per Ximo García Roca l’11 de desembre de 2017. CEIC Alfons el Vell. Gandia
Type: Conferencia

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record