- -

Els models lingüístics de les televisions locals valencianes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Els models lingüístics de les televisions locals valencianes

Show full item record

Tomás Villagrasa, L. (2017). Els models lingüístics de les televisions locals valencianes. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/97523

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/97523

Files in this item

Item Metadata

Title: Els models lingüístics de les televisions locals valencianes
Author: Tomás Villagrasa, Lara
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2017-12-20
Issued date:
Abstract:
En aquesta treball es pretén descobrir si hi ha un estàndard en els informatius locals de les televisions valencianes o si cada una d¿aquestes utilitza un model lingüístic concret o utilitzen variants tant d¿un model com ...[+]


In this work I trie to discovered if there is a Standard in the news of the valencian televisions or if each one of these televisions uses a different linguistic model or they use variants of different models. The use of ...[+]
Subjects: Linguistic model , television , local scope , ideology , Model lingüístic , televisió , àmbit local , ideologia
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record