- -

Els models lingüístics de les televisions locals valencianes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Els models lingüístics de les televisions locals valencianes

Show full item record

Tomás Villagrasa, L. (2017). Els models lingüístics de les televisions locals valencianes. http://hdl.handle.net/10251/97523

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/97523

Files in this item

Item Metadata

Title: Els models lingüístics de les televisions locals valencianes
Author: Tomás Villagrasa, Lara
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2017-12-20
Issued date:
Abstract:
En aquesta treball es pretén descobrir si hi ha un estàndard en els informatius locals de les televisions valencianes o si cada una d¿aquestes utilitza un model lingüístic concret o utilitzen variants tant d¿un model com ...[+]


In this work I trie to discovered if there is a Standard in the news of the valencian televisions or if each one of these televisions uses a different linguistic model or they use variants of different models. The use of ...[+]
Subjects: Linguistic model , television , local scope , ideology , Model lingüístic , televisió , àmbit local , ideologia
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record