- -

Anàlisi de personatges i tipologia d’històries a The Fantastic Four de Jack Kirby i Stan Lee com a exemple de còmic de superherois

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de personatges i tipologia d’històries a The Fantastic Four de Jack Kirby i Stan Lee com a exemple de còmic de superherois

Show full item record

Cano Deltoro, J. (2009). Anàlisi de personatges i tipologia d’històries a The Fantastic Four de Jack Kirby i Stan Lee com a exemple de còmic de superherois. http://hdl.handle.net/10251/98555

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/98555

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de personatges i tipologia d’històries a The Fantastic Four de Jack Kirby i Stan Lee com a exemple de còmic de superherois
Author: Cano Deltoro, Jordi
Director(s): Segarra Garcia, Marina de las Nieves Enríquez Carrasco, Emilia Victoria Cuenca Jaramillo, María Dolores
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-09-15
Issued date:
Abstract:
En poques paraules, hem esmicolat la singladura d’una obra de ficció seriada des d’uns inicis configurats per un conjunt d’històries quasi independents, episòdiques, fins consolidar en cadenes successives de capítols ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record