- -

Xarxa d'abastiment de calor "District Heating" amb calderes de biomassa per als edificis públics d'Alcalali (Alacant)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Xarxa d'abastiment de calor "District Heating" amb calderes de biomassa per als edificis públics d'Alcalali (Alacant)

Show full item record

Andres Perales, M. (2018). Xarxa d'abastiment de calor "District Heating" amb calderes de biomassa per als edificis públics d'Alcalali (Alacant). http://hdl.handle.net/10251/99922

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/99922

Files in this item

Item Metadata

Title: Xarxa d'abastiment de calor "District Heating" amb calderes de biomassa per als edificis públics d'Alcalali (Alacant)
Author: Andrés Perales, Miguel
Director(s): Oliver Villanueva, José Vicente Brunet Navarro, Pau
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2018-03-13
Issued date:
Abstract:
[CA] Implantació d'una xarxa de calor centralitzada o "District Heating" que donarà servici a alguns edificis públics del terme municipal d'Alcalalí (Alacant) basant-se la seua elecció amb una sèrie de criteris. Aquest ...[+]


[EN] Implementation of a District Heating that will serve some public buildings of the municipal district of Alcalalí (Alicante) based on its choice with a series of criteria. This system contributes to the reduction of ...[+]
Subjects: Saving , Pruning , Silvicultural treatments , Climate Change , Greenhouse gases , Bushfire risk , Local work , Municipality , Thermal energy , Biomass , Renewable energy , Estalvi , Poda , Canvi climàtic , Tractaments Silvícoles , Gasos d'efecte hivernacle , District Heating , Risc d'incendis , Treball local , Municipi , Energia tèrmica , Biomassa , Energia Renovable
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record