- -

Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22

Show full item record

Merino Ferrer, J. (2011). Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/11023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11023

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22
Author: Merino Ferrer, Jesús
Director(s): Fresquet Gozalvo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-06-01
Issued date:
Abstract:
El present projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani esta ubicat a la muntanya d'utilitat pública número 22, pertanyent al terme municipal de Tous, amb una superfície total de 224 ha. Aquest projecte es realitza ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record