- -

Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Fresquet Gozalvo, José
dc.contributor.author Merino Ferrer, Jesús es_ES
dc.date.accessioned 2011-06-17T07:20:22Z
dc.date.available 2011-06-17T07:20:22Z
dc.date.created 2011-06-01
dc.date.issued 2011-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/11023
dc.description.abstract El present projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani esta ubicat a la muntanya d'utilitat pública número 22, pertanyent al terme municipal de Tous, amb una superfície total de 224 ha. Aquest projecte es realitza per la necessitat de recuperar l'estat arbori que tenia la zona on actuarem abans de patir un incendi forestal en l'any 1994, en aquest incendi que començà al terme de Millars es cremaren 25430 hectàrees de superfície forestal. L'absència de vegetació provoca que la zona estiga exposada a l'erosió deixant-la sense protecció, aquesta absència provoca també que la capacitat de retenció del sol siga menor i augmenten les escorrenties. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Merino Ferrer, J. (2011). Projecte de restauració d'un ecosistema mediterrani a la muntanya d'utilitat pública nº 22. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/11023 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record