- -

Adaptación de las vigas cantil de los muelles del puerto de Valencia al atraque de mega buques portacontenedores

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Adaptación de las vigas cantil de los muelles del puerto de Valencia al atraque de mega buques portacontenedores

Show full item record

Bernad Catalá, A. (2019). Adaptación de las vigas cantil de los muelles del puerto de Valencia al atraque de mega buques portacontenedores. http://hdl.handle.net/10251/123221

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/123221

Files in this item

Item Metadata

Title: Adaptación de las vigas cantil de los muelles del puerto de Valencia al atraque de mega buques portacontenedores
Author: Bernad Catalá, Alejandro
Director(s): Navarro Gregori, Juan
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Read date / Event date:
2019-02-28
Issued date:
Abstract:
[EN] The following TFM includes a study on the behavior of the current vertical docks for the docking of mega container ships; focusing on the dimensioning of the cantile beams needed to withstand the future and much greater ...[+]


[CA] El present TFM arreplega un estudi sobre el comportament dels actuals dics verticals per a l'atracada de mega barcos portacontenidors; centrant-se en el dimenssionament de les bigues penya-segat necessàries per a ...[+]


[ES] El presente TFM recoge un estudio sobre el comportamiento de los actuales diques verticales para el atraque de mega buques portacontenedores; centrándose en el dimensionamiento de las vigas cantil necesarias para ...[+]
Subjects: Cantile beam , Docking , Mooring , Bollard , Defense , Biga penya-segat , Atracada , Bol·lard , Viga cantil , Atraque , Amarre , Bolardo , Defensa
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Type: Tesis de máster

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record