- -

Maneig de plagues en la producció de citrics amb residu zero

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Maneig de plagues en la producció de citrics amb residu zero

Show full item record

Sabater Llorens, V. (2019). Maneig de plagues en la producció de citrics amb residu zero. http://hdl.handle.net/10251/124827

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/124827

Files in this item

Item Metadata

Title: Maneig de plagues en la producció de citrics amb residu zero
Author: Sabater Llorens, Vicent
Director(s): Juan Ferrer, Mariano Morell Soler, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2019-07-22
Issued date:
Abstract:
[CA] En l’actualitat, el consumidor de productes hortofructícoles demanda que els aliments estiguen lliures de residus fitosanitaris. Amb aquesta demanda, hi ha un sorgiment de nous models de producció basats en l’obtenció ...[+]


[EN] Nowadays, the horticultural product consumers require free pesticides waste food. About this petition, there is an emergence of new production models based on to obtain agrosusteinable aliments, as integrated ...[+]
Subjects: Producció agrosostenible , producción ecològica , fitosanitaris , fauna auxiliar. , Agrosustainable production , ecological production , phytosanitary , auxiliary fauna.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record