- -

Proposta de millora del servei de l’escola del club de tennis i pàdel Poliesportiu d’Ontinyent mitjançant l’anàlisi de la motivació dels seus clients

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta de millora del servei de l’escola del club de tennis i pàdel Poliesportiu d’Ontinyent mitjançant l’anàlisi de la motivació dels seus clients

Show full item record

Pascual Gandia, R. (2019). Propuesta de mejora del servicio de la escuela del Club de Tenis y Padel de Onteniente mediante el análisis de la motivación de sus clientes. http://hdl.handle.net/10251/125192

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/125192

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta de millora del servei de l’escola del club de tennis i pàdel Poliesportiu d’Ontinyent mitjançant l’anàlisi de la motivació dels seus clients
Secondary Title: Propuesta de mejora del servicio de la escuela del Club de Tenis y Padel de Onteniente mediante el análisis de la motivación de sus clientes
Author: Pascual Gandia, Ricard
Director(s): Babiloni Griñón, María Eugenia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA)
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2019-07-23
Issued date:
Abstract:
[CA] La motivació es pot definir com la determinació o voluntat que impulsa a la persona a realitzar determinades accions o comportaments per tal d’aconseguir un determinat objectiu. Estudis concloents afirmen que la ...[+]
Subjects: Matemàtiques borroses , Motivació del consumidor , Comportamiento del consumidor , Propuesta de mejora , Padel , Tenis , Fidelización de clientes , Ontinyent , Club de Tennis i Pàdel Poliesportiu d’Ontinyent
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record