- -

Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora

Show full item record

Pons Olmos, J. (2019). Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/126743

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126743

Files in this item

Item Metadata

Title: Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora
Author: Pons Olmos, Joana
Director(s): Puche Panadero, Rubén Sapena Bañó, Ángel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2019-09-12
Issued date:
Abstract:
[ES] Aquest Treball Fi de Grau de la titulació d’Enginyeria Elèctrica, forma part d’un dels projectes realitzats durant el conveni de pràctiques en l’empresa “Autis Ingenieros”. El projecte consisteix en el disseny i ...[+]
Subjects: Sistema de control , Autòmata programable , SCADA
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Eléctrica-Grau en Enginyeria Elèctrica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record